top of page

Het lesprogramma ‘Doe iets!’ is gratis te reserveren voor klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs. Door middel van virtual reality worden leerlingen bewust gemaakt van de gevolgen van cyberpesten en leren zij hoe ze het tegen kunnen gaan.

 

Doe iets!

Iedere school en iedere klas heeft er mee te maken: leerlingen die elkaar via WhatsApp, Snapchat of Instagram het leven zuur maken, elke dag weer. Net als bij ander pestgedrag bestaat er voor slachtoffers van online pesten een reeële kans op mentale problemen zoals depressieve gevoelens, angst, eenzaamheid, en gevoelens van minderwaardigheid.

Het is daarom belangrijk dat kinderen en leerkrachten zich bewust worden wat cyberpesten is, en hoe we er met elkaar over kunnen praten. Want cyberpesten is vaak onzichtbaar,  en juist daarom is het enorm belangrijk dat we het kunnen benoemen. Maar hoe doe je dat? En wat doe je als je ziet dat online pesten in je eigen omgeving jongeren in het nauw drijft?

Het lesprogramma

Het programma bestaat uit 2 lessen per klas in 2 opeenvolgende weken. We komen met een gast-docent in de klas, en met technische ondersteuners vanuit Shootlab dagbesteding.  We nemen ook een koffer met 30 VR brillen en andere materialen mee. Shootlab verzorgt de lessen dus van a tot z en ontzorgt de leerkracht. 

Wel vragen we aan de school om achteraf een vragenlijst in te vullen. Zodat we onze methode voortdurend kunnen bijschaven aan de actualiteit.

Neem hier even een kijkje naar impressies van de lessen in de klas.

Reserveren

Scholen kunnen het volledige programma hier gratis reserveren. Reserveringen gaan afhankelijk van het lesrooster van de school voor twee of drie klassen per dagdeel. 

 

Doe Iets! is dus te reserveren in het kader van studie-middagen, thema-dagen of les-uitval. Ook voor een les burgerschap of groepsvorming is het lesprogramma heel geschikt.

Virtual Reality

Virtual Reality heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een nieuwe manier van training. Met een VR-bril op beleef je het film-moment alsof je er zelf bij bent, het is daarom een effectieve manier om te leren door te ervaren. En het is populair onder jongeren.

De VR-film maakt invoelbaar wat online pesten teweeg brengt. "We laten zien dat meedoen niet stoer is."

De aansluitende les maakt cyberpesten bespreekbaar en geeft de leerkracht aanknopingspunten om op een later moment mee verder te gaan.

Een kijkje achter de schermen tijdens de

VR-opnames
 

IMG_7299.jpg

"De leerlingen waren heel enthousiast over de film, ze zaten er helemaal in!"

[Ralph Muijs, adjunct directeur college De Dreef Amsterdam]
 

bottom of page