top of page
 • Wat kost het lesprogramma?
  Niets, het is gratis en wordt volledig verzorgd.
 • Hoe kan zo’n programma gratis zijn?
  Door Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam - kijk op: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-opdrachten/social-return/
 • Kunnen we de 2 lessen ook als blokuur plannen?
  Liever niet, het is belangrijk dat de jongeren kunnen reflecteren op de vorige les, en dat ze tijd krijgen om er onderling over te praten. Dus we plannen er graag een week of enkele dagen tussen.
 • Wie zijn de technische ondersteuners?
  Shootlab is een sociale firma. Dat betekent dat wij films en maatschappelijke projecten produceren en dat we daarbij werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben om hun weg te vinden in het werkveld. Bijvoorbeeld mensen met een beperking in het autistische spectrum of mensen uit de maatschappelijke opvang. Zij werken altijd samen met een film- of onderwijs-professional.
 • Hoe lang duurt een les?
  Afhankelijk van het lesrooster van school 45, 50 of 60 minuten.
 • Waar gaat de VR film over?
  Er wordt in beide lessen een VR film ingezet. Film 1 gaat meer over meiden, en meiden venijn - film 2 gaat over jongens die een potje gaan voetballen om een ander te vernederen.
 • Hoe weet ik na de reservering zeker dat jullie komen?
  Wij nemen altijd kort na de reserveringsaanvraag contact op om een definitieve afspraak te plannen. Het kan zijn dat de door u aangevraagde data niet beschikbaar zijn. Dan zoeken we naar alternatieve data.
 • Wij kunnen alleen op de door ons aangegeven data.
  Dan werken we volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Wij hebben tijdens de les geen docent beschikbaar.
  Het heeft de voorkeur dat een mentor of leerkracht aanwezig is die de leerlingen goed kent. Zodat hij/zij kan observeren wat er in de klas gebeurt en zodat jullie samen in de klas het gesprek kunnen oppakken na de lessen.
 • Er speelt in onze klassen een probleem met cyberpesten, we willen deze les aangrijpen om dit boven water te krijgen.
  Een goede voorbereiding is essentieel. We zullen samen een aanpak bespreken waar jullie mee verder kunnen. Eventueel in een derde aan te koppelen les. In nader overleg zullen wij goed aangeven waar wij wel en waar wij niet toe in staat zijn.
 • Is het lesprogramma ook voor het Basis Onderwijs beschikbaar?
  Ja voor groep 8 kunt u een reserveringsaanvraag indienen.
 • Voor hoeveel klassen kunnen we aanvragen?
  Wij verzorgen 2 tot 3 lessen per dagdeel op dezelfde school, en we willen graag zoveel mogelijk Amsterdamse scholen de gelegenheid bieden om met dit pakket te werken. Dus bij grote belangstelling zullen we wat meer moeten spreiden.
 • Op welke dagen kunnen we aanvragen?
  4 dagen per week: maandag t/m donderdag.
bottom of page