top of page

VR-les

Wat is cyberpesten:

Jongeren krijgen er allemaal mee te maken:

online uitsluiten, pesten, exposen, roddelen…

op school, via een vereniging, of via ontmoetingen online. Cyberpesten is vaak onzichtbaar, jongeren worden online niet aangesproken op ontoelaatbaar gedrag.

Mentale problemen:

Voor slachtoffers van online pesten bestaat een reeële kans op mentale problemen zoals depressieve gevoelens, angst, eenzaamheid, en gevoelens van minderwaardigheid.

Het is daarom belangrijk dat we ons bewust worden wat cyberpesten is, en hoe we er met elkaar over kunnen praten. 

Doe Iets! Wat zou jij doen?

Maar wat zou jij doen, als je ziet dat online pesten in je directe omgeving jongeren in het nauw drijft?

Wat zijn de opties? Hoe herken je het probleem, je eigen positie, en wat zijn de opties om te doen?

Het lesprogramma:

Het programma bestaat uit 2 lessen per klas of groep in 2 opeenvolgende weken. We komen met een klein team op lokatie: een gast-docent met technische assistentie.

We nemen 30 VR brillen en andere materialen mee. Shootlab verzorgt de lessen. De mentor of leerkracht is voor een goed verloop en ter observatie aanwezig bij de les.

Scholen kunnen het volledige programma gratis reserveren.

Doelgroep

  • Klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. 

  • Groep 8 van het basis onderwijs.

  • Groepen van 25 jongeren bij een vereniging of welzijnsorganisatie.

3 groepen per dagdeel.

Geen zorgen voor de leerkracht:

Reserveren kan voor reguliere lessen, of in het kader van studie-middagen of thema-dagen. Ook voor een les burgerschap is het lesprogramma heel geschikt.

Reserveer lang genoeg van te voren, zodat we de lesdagen zorgvuldig kunnen plannen en afstemmen.

We vragen aan u om achteraf een vragenlijst in te vullen zodat we onze lessen steeds kunnen evalueren en vormen naar de actualiteit.

bottom of page